Επιστροφή σε Πομάδες

Orange

Αναρώνοντας απο σόκ καί στρές. Απορροφητής συναισθηματικών σόκ. Χρησιμοποιώντας την πορτοκαλί πομάδα επιτρέπει στη πρόσβαση στο περιεχόμενο παλιάς εμπειρείας, χωρίς να φέρνει συναισθηματικές καθαρτικές καταστάσεις στο παρόν.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Αναρώνοντας απο σόκ καί στρές. Απορροφητής συναισθηματικών σόκ. Χρησιμοποιώντας την πορτοκαλί πομάδα επιτρέπει στη πρόσβαση στο περιεχόμενο παλιάς εμπειρείας, χωρίς να φέρνει συναισθηματικές καθαρτικές καταστάσεις στο παρόν.