Οι αριθμοί αποτελούν το θεμέλιο κάθε γνώσης γιά τη γένεση και ανάπτυξη των όντων, καθώς και το κλειδί για την κατανόηση του Κόσμου, που “εγένετο κατ’αριθμό”  και όχι “υπό τον αριθμό”, συμφωνα με τον Πυθαγόρα.

Οι  αριθμοί έχουν  και αυτην την σημασία

1  ΕΝΑ : Αρχή  Μονάδα, Θεός,  ο Νούς, ή Ενέργεια από την οποία προήλθε το  Πάν.

2. ΔΥΟ   Γυναίκα, Ερωτας, Ενωσις, Θάνατος της Μονάδος, Αντίθεση.

3  Τρία   Γέννησις, Δημιουργία,  ο νόμος της εκδηλώσεως, το Παιδί, ο Χρόνος.

4  Τέσσερα  ο Χώρος, ο Νόμος, η Τάξη, το Θεμέλιο του Κόσμου.

5  Πέντε   Ανθρωπος  Γνώσις, Πρόοδος, Αιθέρας, η  Ζωή στα έμβια όντα.

6  Εξι  Ένωσις και Δοκιμασία, Ισορροπία Αντιπαλότητα

7  Επτά  Μυστήριον και Αλήθεια, Θρησκεία, Φιλοσοφία, Αποκρυφισμός, Νόμος της αναπτύξεως και εξαλίξεως.

8  Οκτώ  Το Απειρον, η Αιωνιότητα, το Πεπρωμένον

9  Εννέα  Θεός, Θείον, Ενωσις, Τελείωση, Ολοκλήρωση.