Επιστροφή σε Πεμπτουσίες

Pallas Athena

Δημιουργική έκφραση αγάπης καί ομορφιάς. Επικοινωνία της ανώτερης αλήθειας. Δίνει πρόσβαση στην έμπνευση καί στην ενθύμηση του περιεχομένου των ονείρων, φέρνοτας επίγνωση στους συμβολισμούς των ονείρων κάποιου. Μας βοηθά να είμαστε σε αρμονία με τον κόσμο με σωστή ζωή.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Δημιουργική έκφραση αγάπης καί ομορφιάς. Επικοινωνία της ανώτερης αλήθειας. Δίνει πρόσβαση στην έμπνευση καί στην ενθύμηση του περιεχομένου των ονείρων, φέρνοτας επίγνωση στους συμβολισμούς των ονείρων κάποιου. Μας βοηθά να είμαστε σε αρμονία με τον κόσμο με σωστή ζωή.