Επιστροφή σε Χρωματικά ιάματα

10 Blue

Γαλήνη, διαύγεια, και αίσθηση επιστοσύνης.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Το μπλε Χρωματικό Ίαμα παρέχει γαλήνη και μια ενέργεια φροντίδας που μπορεί επίσης να φέρει διαύγεια. Το μπλε χρώμα συμβολίζει την αναπνοή. Το μπλε του ουρανού, η εισπνοή και εκπνοή του ήρεμου αέρα, μπορούν να δώσουν μια αίσθηση παρουσίας στο εδώ και τώρα.